Persondatapolitik

Persondatapolitik

Denne persondatabeskyttelsespolitik gælder for Chem-Dry Nordic A/S og samtlige Chem-Dry franchisetagere i Danmark, Sverige og Nordtyskland, der alle er selvstændigt ejet og drevet, som samarbejder med Chem-Dry Nordic A/S.

Vi foretager registrering af dine personlige oplysninger med det formål, at vi kan levere en service til dig. Persondata omfatter:

Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse

Disse personoplysninger registreres hos den enkelte selvstændige franchise du har indgået aftale med i 5 år, hvorefter oplysningerne slettes. Den enkelte franchise er ansvarlig for behandlingen af dine persondata og sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med EuropaParlamentets databeskyttelsesforordning.

Dine oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjemand.

Som registreret hos Chem-Dry Nordic A/S eller hos den enkelte selvstændige franchise du har indgået aftale med, har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig.

Skulle du have spørgsmål til vores behandling af persondatabehandling eller er du i tvivl om, hvilken franchisetager du har indgået aftale med, bedes du kontakte Rie Hanke på rg@chemdry.dk